Снимање на „Зелено, жолто, црвено“ во Жито маркетот во Ново Лисиче

Снимање на „Зелено, жолто, црвено“ во Жито маркетот во Ново Лисиче