Новости

Добитници од наградната игра „ЧЕКОР ДО ЗЛАТНА ДОБИВКА“

Почитувани, ова се добитниците на наградите од главното извлекување од НАГРАДНАТА ИГРА „ЧЕКОР ДО ЗЛАТНА ДОБИВКА“, односно четвртата етапа која траеше од 15.08.2023 до 15.09.2023

Извлекувањето се одржа на 30.09.2023

Жито Маркети, Секогаш верни на вас.

 

35 Добитници на вредносен ваучер од 3.000 денари

Реден Број Број на Клуб Картичка Име и Презиме Град
1 68041701 Марија Ш. Јорданов Валандово
2 68025333 Даница Анчева Облешево
3 68122437 Виолета Јанев Битола
4 68046776 Марија Ќирова Велес
5 68109601 Славе Исајов Кочани
6 68030475 Александар Јованов Кочани
7 68061694 Александра Перовиќ Куманово
8 68090707 Миле Ташков Велес
9 68171361 Исмет Ферхатовик Велес
10 68045060 Емилија Стефановска Битола
11 68006690 Дона Пљакова Велес
12 68097226 Надица Симова Македонска Каменица
13 68117364 Билјана Пешовска Скопје
14 68095239 Љубица Мартинова Велес
15 68000487 Кире Велески Велес
16 68008360 Стоименка Георгиева Кочани
17 68030318 Лујза Илијевска Кочани
18 68088632 Грозданка Тошева Велес
19 68030052 Перо Арсов Кочани
20 68112533 Атанас Аврамовски Скопје
21 68017007 Соња Ацевска Тетово
22 68011747 Кристина Самандова Градско
23 68011202 Соња Николова Велес
24 68048023 Ленка Думова Превалец
25 68120828 Роберто Здравевски Кочани
26 68012285 Лоран Бошковски Скопје
27 68034659 Даниела Кузмановска Тетово
28 68041578 Весна Кеџоевиќ Валандово
29 68024216 Наташа Китаноски Прилеп
30 68126951 Ружа Жежовска Битола
31 68107751 Јулијана Јадровски Битола
32 68128738 Цветан Зафиров Велес
33 55200010 Тања Јаневска Скопје
34 68000704 Жаклина Игнова Велес
35 68008121 Даме Соколовски Облешево

 

35 Добитници на вредносен ваучер од 5.000 денари

Реден Бр Број на Клуб Картичка Име и Презиме Град
1 68073248 Лепа Стоијилова Облешево
2 68020625 Марија Таневска Велес
3 68000217 Евгенија Андреева Велес
4 68095955 Ирена Минова Кочани
5 68122561 Жаклина Трајковска Велес
6 68128175 Кирил Дујовси Делчево
7 68082829 Сузана Цековска Скопје
8 68029021 Зорица Колевска Скопје
9 68088537 Нера Стојанова Велес
10 68064148 Љупка Камчева Градско
11 68120766 Ванчо Георгиев Облешево
12 68004939 Стана Јовановска Скопје
13 68126567 Марија Новачевска Битола
14 68053818 Сашко Ристовски Скопје
15 68063698 Лиле Ристовска Градско
16 68000765 Ирфан Лековиќ Скопје
17 68003469 Розета Андов Велес
18 68034408 Валентина Јовановска Тетово
19 68046963 Маргица Цветковска Велес
20 68012027 Круна Ѓуровска Скопје
21 68011684 Оливера Тодороска Градско
22 68118591 Соња Строимановска Скопје
23 68118493 Снежана Костовска Битола
24 68096159 Стефан Тодоров Скопје
25 68127994 Олгица Михајлова Велес
26 68091844 Маја Стоименовска Делчево
27 68073710 Беза Георгиева Облешево
28 68011189 Розета Петрова Велес
29 68066231 Никица Александров Росоман
30 68025926 Моника С.Савевска Скопје
31 68171638 Гордана Ристова Велес
32 68065740 Горан Љубиновски Скопје
33 68047237  Киро Даскалов Велес
34 68170623 Илија Колев Скопје
35 68025524 Верица Иванова Облешево

 

5 Добитници на телевизор

Реден Број Број на Клуб Картичка Име и Презиме Град
1 68063416 Снежана Михајловска Велес
2 68090419 Ратка Стојанова Велес
3 68029067 Снежана Рангелова Скопје
4 68003167 Катерина Стојкова Велес
5 68122885 Јован Митревски Кочани

 

4 Добитници на 100гр инвестициско злато

Реден Број Број на Клуб Картичка Име и Презиме Град
1 68007753 Предраг Ѓ. Велес
2 68122790 Ивана И. Скопје
3 68117962 Лиљја Г. Скопје
4 68061369 Срѓан Д. Скопје

 

1 Добитник на 500гр инвестициско злато

Ред. Бр Број на Клуб Картичка Име и Презиме Град
1 68047912 Даниел А. Превалец

Им честитаме на добитниците!