Новости

Добитници Insta Grand

Во периодот од 07.11 до 07.12.2023, 50 најлојални купувачи имаа можност да освојат Жито вредносен ваучер од 2000 денари, остварувајќи најголема куповна вредност од целиот асортиман на Insta Grand производите.

Добитници на Жито вредносен ваучер од 2000 денари:

Број на Клуб картичкаИме И презиме
68178274 Јорданка Петрушева
68096092 Зоран Трајковски
68061218СТАНКА АНГЕЛОВСКА
68029221 Нада Пистовска
68063875Срѓан Секулоски
68000685Марија Гошева
68171699Ленче Песаели 
68020535Елена Грозданова 
68044724Горан Анастасовски 
68047303Валентина Спивкова 
68159017Александар Величков
68145749Тони Ѓелев
68117180Елена Станков
68125044Весна Серафимовска 
68031266Оливера Ѓоргиева
68107128Мариета Мариета
68176841Катерина Кирова 
68159483Јулкица Стојанова 
68047946Дарко Даскалов
68176873Жаклина Коцева
68033379БИЛЈАНА ТАШЕВ
68054212Божин Чадиноски
68114924Анита Стоименовска
68153647Кристина Шапкова
68063555Марина Станкова
68107299Хатмире Зука
68042462Слободан Јованов
68084166Сања Блажевска
68159421Костадинка  Јанкова
68129027Стојанка Николовска
68108796Владимир Јакимовски 
68047573Елена Димовска
68011526Лена Димовска
68027015Оливера Шулева 
68063024Уриша Етеми 
68025187Светлана Милиќ 
68061916Фросина Спасова 
68102801Сашко Стоилов 
68020646Евче Тодоровска
68084354Виолета Стаменковиќ
68000682Далибор Ацевски
68007121Златко Тасевски 
68042253Тања Димова
68028392Армине Вартеска
68081582Гордана Стојановска
68005945Роберт Јорданов
68124044Елена Шопковска
68025473Сања Гичева
68070994јованка Ангелова
68091544Мице Попов

Жито Маркети, Секогаш верни на вас.