Најдобрите ги поддржуваат најдобрите

Најдобрите ги поддржуваат најдобрите