Employment Application

Employment Application

Можете да го испратите вашето CV во формата подолу, во наредна прилика кога ќе имаме потреба од работници во зависност од вашата професионална биографија ќе бидете контактирани.

Основни податоци

Општина:

Пол:МашкиЖенски

Возачка дозвола:

Образование

Стручна спрема:

Општина:

Странски јазици и компјутерски вештини

Странски јазици (самооценување):

Албански

Турски

Англиски

Други јазици:

Компјутерски вештини (самооценување):

Word

Excel

PowerPoint

Други програми: